O projekcie

Zadanie publiczne pn. ,, Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu   państwa, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”. Zadanie realizowane będzie, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Koszt realizacji powyższego zadania wynosił będzie 146 960,00 zł.

W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:    

Koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych:

 • Działanie będzie polegało na wsparciu dotychczasowych 10 koordynatorów gminnych i 2 koordynatorów miejskich oraz stworzeniu nowych stanowisk pomocy na poziomie każdej Gminy. W ramach zadania wesprzemy finansowo z projektu osoby chcące się zaangażować w pomoc w nieregularnym czasie pracy, minimum 4 godziny dziennie codziennie od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022r. Koordynatorzy będą przemieszczać się między magazynami a obiektami które przyjęły osoby z Ukrainy, w celu przewożenia potrzebnych materiałów między magazynami gminnymi. Część osób prywatnych również przyjęła osoby z Ukrainy i do tych osób także będą musieli dotrzeć koordynatorzy.
 • Zostanie stworzona specjalna strona na której zostaną zamieszczone wszystkie obiekty przyjmujące osoby z Ukrainy i na tej stronie każdy obiekt będzie mógł zgłaszać aktualne potrzeby dla osób w nich przebywających. Na stronie będzie również prowadzony rejestr dostępnych środków w magazynach, tak aby koordynatorzy między Gminami mogli się wymieniać informacjami o dostępności danych rzeczy.
 • W Limanowej zostanie powołane biuro projektu składające się minimum z trzech osób, które będą koordynowały powstałą stronę, aktualizowały dane we współpracy z koordynatorami gminnymi i współpracując z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, wprowadzały dane o dostępności rzeczy w magazynie powiatowym. Osoby te przez okres realizacji projektu, będą wykonywały telefony do ośrodków i mobilizowały do zamieszczania potrzeb w serwisie, a rolą koordynatorów będzie zapewnianie potrzebnych rzeczy.

Organizacja i udzielenie wsparcia psychologicznego i językowego

 • Zatrudnimy ekipę mobilnych psychologów, którzy będą jeździć do ośrodków przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Planujemy zatrudnić minimum 4 psychologów, ze środków projektu opłacić im wynagrodzenie. Chcemy aby każdy psycholog spędził tygodniowo 18 godzin w tych obiektach, gdzie przebywają uchodźcy. Zorganizujemy osobę znającą język ukraiński, która łącznie 15 godzin w tygodniu spędzi z uchodźcami z Ukrainy i zapewni tłumaczenie oraz rozwiązywanie najpilniejszych kwestii.  

Organizacja i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych

 • Zatrudnimy osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne (np. nauczyciel języka polskiego, angielskiego) posiadające umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. Co najmniej dwie osoby które będą pracowały po 20 godzin tygodniowo. Zajęcia będą odbywać się w grupach, osobno dla dzieci oraz osobno dla dorosłych. Ze środków projektu zapewnimy materiały do przeprowadzenia zajęć oraz opłacimy wynagrodzenie. Dla dzieci z Ukrainy, które podejmą naukę w szkołach i przedszkolach w powiecie zostaną zorganizowane wyprawki szkolne obejmujące plecaki i potrzebne wyposażenie.

Zniwelowanie traumy wojny wśród osób przebywających w naszym powiecie poprzez zapewnienie integracji i animację czasu wolnego.

 • Do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej zakupimy profesjonalną suszarkę do wykorzystania dla uchodźców z Ukrainy. Dla dzieci zakupimy 10 rowerków na wyposażenie Ośrodka. Obiekt ten został zaklasyfikowany przez Wojewodę Małopolskiego jako obiekt w którym będą przebywać dzieci.
 • Dla kilkuset osób przebywających w powiecie limanowskim zorganizujemy Powiatowy Dzień Dziecka.
  W ramach zadania zorganizujemy czas wolny dla co najmniej 300 dzieci, zostaną zorganizowane stoiska dla dzieci, animatorzy, zostanie zapewnione wyżywienie oraz program artystyczny.
  Podczas spotkania zostaną rozdane flagi z drzewcami, Polski i Ukrainy.