Język polski

Dane kontaktowe nauczycieli języka polskiego biorących udział w projekcie:

Pani Halina Majkowska, tel. 698 682 204

Pani Maria Siciarz, tel. 661 938 179