PROGRAM WSPARCIA DLA UKRAINY

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu  państwa, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powiat Limanowski pomaga Ukrainie”. Zadanie realizowane będzie, w związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

O PROGRAMIE POMOCY

W ramach projektu Lokalna Organizacja Turystyczna zaplanowała następujące działania: koordynację zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych, organizację i udzielenie wsparcia psychologicznego i językowego,organizację i prowadzenie nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych,zniwelowanie traumy wojny wśród osób przebywających w naszym powiecie poprzez zapewnienie integracji i animację czasu wolnego.

WSPARCIE DLA UKRAINY

https://pomagamukrainie.gov.pl/

JESTEŚMY TUTAJ ABY POMAGAĆ

W razie jakiejkolwiek informacji